Groenbemesten

Groenbemesting is het telen van planten op een stuk grond om deze vervolgens onder te ploegen. Dit wordt gedaan om het percentage organische stof in de bodem te verhogen. Een deel van die organische stof wordt in de bodem omgezet in humus. 

Een tweede reden is dat groenbemesters kunnen optreden als vanggewas voor de opvang van meststoffen en een derde reden is dat ze kunnen helpen de bodemstructuur te verbeteren en soms het onkruid helpen te onderdrukken.

Voor het groenbemesten wordt er veel gebruik gemaakt van Italiaans raaigras.

Voordelen van groenbemesting

- betere doorlaatbaarheid van de grond,
- beperking van de stikstofuitspoeling,
- betere structuur,
- betere mineralenhuishouding.

groen bemesten groenbemesting overijssel

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.